BONES PERSONES ANGEL CALVO

L'Angel Calvo és un missioner claretià que fa més de 25 anys que treballa pels altres. La major part de la seva vida missionera l'ha passat a Filipines. En l'actualitat porta variis projectes de desenvolupament a l'illa de Mindanao, a la regió de Zamboanga. Una zona amb força dificultats sobretot degut als conflictes armats que es produeixen a la zona. L'angel a part d'ajudar els més desemperats com els nens i nenes del carrer, intenta fomentar la pau a la zona, integrant i interrelacionant els grups en conflicte.